Pozitív gondolkodás a rák ellen

Az optimista, jókedélyű emberek egészségesebbek, a borúlátókkal ellentétben jóval jobb az életminőségük is, ezáltal pedig tovább élnek – közli az Erdély.Ma. A pszichikai erőnek óriási hatalma van, ami az egyes betegségek kezelése során már számtalanszor beigazolódott. Évekkel ezelőtt többnyire az a felfogás dominált, mely szerint a daganat kialakulásának hátterében pszichés, lelki okok húzódnak meg. Úgy vélték, hogy a búskomor, depresszióra hajlamos emberek, valamint mindazok, akik magukba fojtják a dühöt és az agressziót, hajlamosabbak a daganatos megbetegedésekre, ebből adódóan úgynevezett „daganatos személyiségűeknek’ titulálták őket. Az ilyen személyiségű emberek jóval gyakrabban esnek a daganatos megbetegedések áldozatául, és a túlélési esélyeik is csekélyek.

Napjaink modern kutatásaink köszönhetően azonban bebizonyosodott, hogy az előbbi elképzelés nem teljes mértékben helytálló. Daganatos betegek körében végzett felmérések eredményei arról tanúskodnak, hogy a depresszió, a daganatos megbetegedést követően, mintegy ennek eredményeként jelenik meg. Tény az, hogy a pszichológián belül az ok és okozat nem minden esetben különböztethető meg egymástól. A rák kialakulásának vajmi kevés köze van a depresszió előzetes megjelenéshez. Ennek a betegségnek a megjelenésében számos tényező játszik közre.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a pszichés tényezőnek, különösen a félelemnek ne legyen olyan ereje, hogy különböző betegséget generáljon. A daganatos betegek többsége abban a tévhitben él, hogy lelkiállapotunk bármilyen kisebb ingadozása súlyosbítja betegségük állapotát. Ez az életérzés azt a képzetet kelti a betegben, hogy saját élete fölött uralkodni tud. Konkrét bizonyítékok ugyan nincsenek arra vonatkozólag, hogy az optimista daganatos betegek tovább élnének. Természetesen az orvosok és a különböző szakemberek nem foszthatják meg a betegeket ettől a reménytől, éppen ellenkezőleg kötelességük éltetni bennük a gyógyulásra való esélyt. Ez különösen azért fontos, mert a legtöbb beteg annak ellenére, hogy tisztán átlátja betegsége stádiumát, mégis minden bizonyított orvosi diagnózis ellenére továbbra is reménykedik abban, hogy meggyógyul. Tény az, hogy a pesszimista, borúlátó, reményvesztett betegekkel ellentétben, a jókedélyű, optimista daganatos betegek általános életminősége jóval emelkedettebb. Ráadásul már az orvostudomány is elfogadja azt a tényt, hogy a hit és a pszichikai erő valóban csodákra képes.