FÉLMILLIÁRD FORINT VÉDEKEZÉSI TÁMOGATÁS A SZAKRENDELŐKNEK

Az önálló járóbeteg szakrendelők is derekasan kivették a részüket a járványügyi védekezésből, oltópontok működtetéséből. A résztvevő intézmények hosszú távú működése biztonságának érdekében a Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség összegyűjtötte a költségigényeket, és az egészségügyi ágazat irányítóihoz fordult segítségért. A kérést meghallgatták, így a Szövetség egy összegben megkapta és már továbbította is a járóbeteg szakrendelők által, a járványügyi költségek ellentételezésére kért 506 millió forintot.

A COVID járvány kitörése minden ország egészségügyi ellátó rendszerét, és annak minden elemét megterhelte, vállt-vállnak vetve dolgozott együtt az alapellátás, a járó-, és a fekvőbeteg szakellátás. Amikor Magyarországon elérhetővé váltak a fertőzés elleni vakcinák, elsődleges cél volt, hogy minélt több helyen, a lehető legtöbb honfitársunk vehesse fel az oltást. Így oltópontok lettek a háziorvosok, a kórházak és persze a járóbeteg szakrendelők is, hogy mindenki a lakóhelyéhez lehető legközelebb juthasson vakcinához.

Az oltások beadása, illetve annak megszervezése és az ahhoz szükséges eszközök és személyzet biztosítása mindig az adott egészségügyi intézmény feladata volt, aminek mindenki igyekezett a lehető legjobban megfelelni. E tevékenység azonban nem szerepelt az önálló járóbeteg szakellátók finanszírozott feladatai között, így a munkában részt vevő intézmények saját forrásaikból finanszírozták költségeiket: eszközöket, túlórákat, hétvégi munkavégzést.

A szakrendelők mindeközben működtek, ráadásul a népegészségügyi szakigazgatási szerv intézkedése nyomán, folyamatosan rendeltek ki a járóbeteg rendelőintézetekből asszisztenseket, szakorvosokat a COVID ellátó osztályokra és egyéb feladatokra. E kollégák több tízezer munkaórát teljesítettek, és nem csak a kirendelt kollégák helyettesítését kellett megoldani házon belül, de a kirendelt kollégák fizetését, pótlékait, költségeiket is a küldő járóbeteg intézet viselte.

E kiadások érdemben megterhelték a szóban forgó intézetek költségvetését, ezért a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség, mint a járóbeteg szakellátás és az abban résztvevő intézmények érdekképviselő szervezete, kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a működőképességet ne veszélyeztethessék a járványhoz kapcsolódó feladatok. Ezért a tagok kezdeményezésére a Szövetség elnöksége 2021. szeptemberében úgy döntött, hogy felméri a pontos anyagi igényeket, összegyűjti azokat és megkeresi az EMMI-t, a 2021. január 1. és június 30-a közötti időszakban felmerült, a COVID járvány elleni védekezéssel összefüggő, igazolt kiadások megtérítése céljából.

A Szövetség közös igényfelmérése, valamint az adatot szolgáltatók pontos munkája révén a megkeresés végül sikerre vezetett. 2022. március 2-án aláírásra került egy támogatói okirat, amiben mindösszesen 506.516.585,- Ft támogatást kapott a Medicina 2000 a már korábban összegyűjtött igényekre.

A Szövetség felhívására elindult adatgyűjtés alapján végül összesen 35 szakrendelő részesült támogatásban. Így az átlagos finanszírozás mintegy 14,5 millió forint, de nagyon változó volt a költségek mértéke: a legkisebb kért összeg 230.000 forint, a legnagyobb finanszírozási kérés több mint 53 millió forintot tett ki.

A támogatási szerződésből az is kiderül, hogy e 35 intézményben, a szóban forgó 6 hónapos időszak alatt 325 ezer oltást adtak be.

A most megítélt támogatások csak a 2021. január 1 és június 30. közötti időszakban, a járvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerült olyan költségekre fordíthatóak, melyet korábban már teljesített (kifizetett, elköltött) az adott intézmény, és annak kompenzációjára máshonnét külön forrást nem kapott.