Daganatos betegek egyesületeinek konferenciája

A szervezetek nem titkolt célja, hogy felhívják a döntéshozók, a civil szféra és a betegtársadalom figyelmét tevékenységeikre és érdekképviseleti jogosultságukra annak érdekében, hogy azonnali lépéseket tegyen a daganatos betegségek hatékonyabb ellátása, a prevenció és a rehabilitáció terén.

Az eredményes munka nélkülözhetetlen feltétele, hogy a civil szervezeti vezetők és a döntéshozók az egészségügyi és szociális ellátás vezetői közvetlen párbeszédet folytathassanak. Az eredményes munka nélkülözhetetlen feltétele, hogy a civil szervezeti vezetők és a döntéshozók az egészségügyi és szociális ellátás vezetői közvetlen párbeszédet folytathassanak. A kölcsönösség, a véleménycsere segíti az előrehaladást a folyamatok valós vezérlését. Különös súlya van a civil-civil kapcsolatoknak egy olyan átfogó az egész társadalmat érintő program megvalósításában, így ezen a napon hitet téve az összefogás ereje, a közös fellépés hatékonysága mellett.

A daganatos betegek egyesületeinek vezetői, mind a magyarországi rákellenes küzdelem elkötelezett aktivistái elismerik a Nemzeti Rákellenes Program jelentőségét és szükségességét.#img1#

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Rákellenes Program kivéve az ellátórendszer a szerkezetátalakítás tervezett fejlesztésének megvalósítását- enyhén szólva is lefékeződőtt, több területén nem működik, kezdeményezzük a Program újbóli áttekintését, kontrollszerkesztését.

Az újragondolt áttervezést indokolja a harmonizálás szükségessége a megváltozott gazdasági, szakmapolitikai irányokkal, feltételekkel.

Egyeztetni kell:

–         a Biztonság és Partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-ig kormányprogrammal.

–         a szintén változó de folytatandó Népegészségügyi Programmal

–         a megvalósítandó cél programokat meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen pénzügyi forrásokra támaszkodhatnak pl: pályázatok, helyi és országos, Eu-s pályázatok, állami források

–         meg kell tervezni azt a tájékoztatási hálótervet, mely közérthetően bemutatja az áttekinthető onkológiai ellátórendszert, ennek szabályait, hogy az orvoshoz fordulóknak a gyógyítás egész folyamata világos beteg-utat jelentsen.

–         az onkológiai betegek komplex rehabilitációja, a Programban szereplő elvi megfontolások, valamint célfeladatok átgondolandók, átdolgozandók, mert nem teljesítik a komplexitás szempontjait – a betegek tájékoztatása honlapra, telefonvonalra és ismeretterjesztő füzetekre egyszerűsíti.

–         legalább modell szinten ki kell dolgozni, kipróbálni, bemutatni a betegtájékoztatás koherens, változatos, megbízható rendszerét, amely az orvos személyes verbális tájékoztatási kötelezettségétől a gondozóig és az otthonig kielégíti a beteg és hozzátartozó információ- igényét.

–         meg kell vizsgálni, hogy a Nemzeti Rákellenes Program lendületes folytatása mennyi energia-tartalékot tud  mozgósítani a betegjogok vágyott érvényesülési területén.

–         kiemelkedően fontos a daganatos betegek komplex magas színvonalú ellátása érdekében az onkoradiológiai központok, klinikai onkológiai osztályok, onkológiai sebészeti osztályok, onkológiai gondozók, rehabilitációs osztályok, palliatív osztályok, hospice-ok rendszerszerű működésének kialakítása.

Mindezen kritikai észrevételek és javaslatok alapján kezdeményezünk egy szakmai kerekasztal összehívását Dr. Székely Tamás miniszter úrral egyeztetve, egyetértésben, ahol megtehetnénk az első érdemi lépést a Program jó irányú változtatására és ennek nyomán komoly ajánlatot kaphatnának a daganatos betegek rákellenes civil szervezeteinek lelkes elkötelezett aktivitásának realizálására.