EGY PRÍMA MENTOR PROGRAM

Az orvostudomány folyamatosan növekvő ismeretanyaga miatt egyre nagyobb jelentősége lesz a „specialistáknak”. Egy fiatal szakorvosnál gyakran az elérhető lehetőségeken múlik a speciális tudás és gyakorlat megszerzése. E specialisták képzésére alakították ki a Mentor Programot, ahol kezdő szakorvosok sajátíthatnak el különleges szaktudást az orvosi központ neves szakemberei és professzorai segítségével.

Egy orvostudományi képzésbe bekerülő tanulónak „kijelölt útja” van az általa kiválasztott szakorvosi képzettség megszerzéséig. Ezt követően azonban jórészt már csak a fiatal szakember egyedi motivációján, és az elérhető lehetőségeken múlik a további (szak)képzettségek, készségek vagy speciális gyakorlat megszerzése.

Márpedig ahogy egyre nő az orvostudomány ismeretanyaga, elkerülhetetlen, hogy specifikus szakterületekre vagy problémákra fókuszáló szakorvosok jelenjenek meg az ellátásban. Ennek hatékony módszere, ha a már sok tapasztalatot felhalmozó, neves, de sokszor már idősebb, vezető szakemberek, professzorok megosztják a tudásukat.

A Prima Medica e specialisták képzéséhez alakította ki a Mentor programját. A program kezdő szakorvosoknak ajánlja speciális szaktudás elsajátítását, az orvosi központ sok éves tapasztalattal rendelkező egészségügyi szakemberei, neves professzorai tudásának átadását. Olyan fiatal szakorvosokat szeretnének bevonni a programba, akik valahol szakmai karriert szeretnének építeni, új, speciális szakterületet szeretnének elsajátítani, esetleg PhD-t szeretnének, ambiciózusok.

A mentorálásnak a Prima Medicában már hagyománya van, vannak már jó példák arra is, hogy a mentorált tudományos fokozatot szerez, illetve, ha a mentor már kevesebb pácienst szeretne ellátni, akkor fokozatosan át tudja venni a mentor betegeit is. Nem mellesleg a szakvizsgával rendelkező mentor programban résztvevő fiatal szakorvosok biztosítani tudják a Központok utánpótlását úgy, hogy az idősebb szakemberek távozása után is megmaradjon a Központokra jellemző magas szakmai színvonal.

A program 2024 februárjában, a tervek szerint 2-3 mentor és mentorált párossal indul. A mentorálási idő legalább egy év, melynek befejezéséről záró dokumentum készül. A program során minimum heti 1×1 órában személyesen is egyeztetnie kell egymással a feleknek, és a mentor meghatározhatja, hogy mennyi szakirodalmat kell feldolgozni a témában, valamint eldöntheti, hogy milyen formában kéri számon a mentoráltat. Mindazonáltal a „könyvből tanulás” mellett a mentor programban a gyakorlati oktatáson, és az általános szakképzés helyett egy-egy szűkebb szegmensbe történő mély betekintésen van a hangsúly.

A mentoroktól elvárás a konkrét iránymutatás a szakmai ismeretek elsajátításához (konferenciák, szakirodalom, irányelvek), és a rendelkezésre állás a mentorált kérése esetén. A Mentorok e tevékenységükért nem részesülnek külön díjazásban.

A mentornak kell eldönteni, hogy a mentorált mikor kezdheti el a rendelésén a speciális betegek ellátását. Természetesen ehhez a betegtől is beleegyezést kell kérni, mert bár ilyenkor a fiatal szakorvos csak megfigyelőként, esetleg adminisztrációs segítségként vesz részt a viziten, de a betegjogok védelme miatt erre is figyelmet kell fordítani.

Dr. Pázmány Annamária Egészségszakmai Igazgató elmondta, hogy „Orvosaink átlag életkora 57 év, a legfiatalabb szakorvosunk 37 éves, legidősebb 87 éves. A Prima Medicában, az itt dolgozó, szakmailag kiváló egyetemi professzorok és neves szakorvosok által felhalmozódott egy olyan hatalmas tudásanyag, ami szeretnénk, ha nem veszne el, ennek továbbadása szakmai kötelességük. Másfelől ezzel a fiatal orvosok olyan szaktudáshoz juthatnak, amit sok esetben csak több éves kórházi gyakorlat során sajátítanának el, és így ez a felhalmozódott tudás maradandó lehet a gyógyítás érdekében. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani olyan fiatal szakorvosoknak, akik ambiciózusok, karriert szeretnének építeni, új, speciális szakterületet szeretnének elsajátítani.”

A távolabbi jövőre vonatkozó elképzelés az egyetemi szakorvosi képzésben történő részvételt célozza meg, mint a járóbeteg ellátásban gyakorlóhely. Ennek folyamatát, lehetőségeit, szabályait még ki kell kidolgozni, de ebben az esetben már szakvizsgára készülő orvosok is bevonhatók lesznek a programba.