Egészségügyi hírek

Nem pontosak az otthoni termékenységi tesztek


A Dél-Karolinai Egyetem és a Chapel Hill Orvosi Egyetem kutatói szerint kétésgbe vonható az otthon alkalmazható terméketlenséget kimutató tesztek eredménye.

A termékenységi tesztek a follikulus stimuláló hormon (FSH) szintjét mérik, mely gyakran mutat terméketlenséget olyan hölgyeknél, akik a gyermektervezéssel kísérleteznek. A vizsgálat szerint az anti-müllerian hormon (AMH) sokkal megbízhatóbb eredményt adna.

Dr. Anne Z. Steiner az Amerikai Reproduktív Orvoslás Társaság októberi éves találkozóján vázolta, hogy eredményeik nem azt jelentik, hogy a szóban forgó teszt használhatatlan, csak újra át kell gondolni, hol húzzák meg az FSH elfogadható határértékét, illetve a másik teszttel kiegészítve kell alkalmazni.

Sok hölgy, aki a családot tervez, igényli, hogy elérhető legyen egy egyszerű, vizeletből, vagy vérmintából meghatározható teszt annak megítélésére, hogy még milyen hosszú reproduktív periódus áll előttük. A petefészkek elöregedése megnehezíti a fogamzást, ennek vizsgálatára fejlesztették ki az FSH-n, illetve az AMH-n alapuló teszteket.

Steiner és munkacsoportja bevezető vizsgálatukban száz 30 és 45 év közötti hölgyet tanulmányozott, akik belevágtak a gyermekvállalásba. A kutatók mérték az FSH-, az AMH-, illetve az ösztrogénszintet. A zavaró faktorokat statisztikai módszerek segítségével zárták ki, hogy megállapítsák, a hormonszintek hogyan befolyásolják azt, hogy a hölgyek mennyire könnyen esnek teherbe.

A kutatók eredményei szerint a hölgyek negyedénél volt abnormálisan alacsony az FSH szintje, vagyis terméketlennek tartották őket. Azonban hat hónap elteltével ebben a csoportban nem volt alacsonyabb a teherbe esettek aránya, mint a normál FSH-val rendelkezők között. Azonban amennyiben a küszöbértéket megváltoztatták, már szignifikáns különbséget kaptak a fogamzókészséggel. Ugyanakkor az AMH jóval pontosabb eredményt adott.

Steiner és munkatársai a jövőben eredményeik alátámasztását tervezik egy nagyobb, 750 hölgyből álló mintán, melyet 12 hónapos követési periódusban tanulmányoznának.