Egészségügyi hírek

Kapcsolat a memóriazavar és a hangfeldolgozási rendellenesség között

betegszoba.hu


Az enyhe memóriazavar kapcsolatban áll egy fajta hangfeldolgozási rendellenességgel, a központi hallásfeldolgozási diszfunkcióval - állítják amerikai kutatók.

Azoknak az embereknek, akik ezzel a rendellenességgel küzdenek, hallási és értési nehézségeik vannak olyan helyzetekben, amelyekben több, párhuzamos hang szól, azaz például nehezen értik meg az egyéni beszédet egy csoportban, ahol egyszerre több ember is beszél. A központi hallásfeldolgozási diszfunkció általános azok között, akik hallása csendes szituációkban normális vagy közel normális, ám lényeges hallási problémáik vannak olyan zavaró tényezők jelenlétében, mint amilyenek például az egyidejű zajok, és ez nehezíti megértésüket.

A központi hallásfeldolgozási diszfunkció vizsgálata elengedhetetlen halláskárosult emberek számára, mivel a gyenge központi hallásfeldolgozási képesség önmagában nem gyógyítható azzal, ha felhangosítjuk a zajokat. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az Alzheimer-kórban, illetve más elmezavarban szenvedő betegekre jellemző a központi hallásfeldolgozási diszfunkció. Dr. George A. Gates (University of Washington, Seattle, USA) és kollégái kutatásában, amely 1994-ben kezdődött, és az elmezavarokkal foglalkozott, 313 ember vett részt, akiknek átlagéletkora 80 volt. A résztvevők közül 17 szenvedett elmezavarban, 64-nek volt enyhe memóriazavara, és 232-en egészségesek voltak. A kísérlet során három hallástesztet végeztek el: az elsőben az alanyok értelmetlen mondatokat hallottak a háttérben, mialatt egy érdekes történet szólt, a második kettőben pedig különböző számokat és mondatokat hallottak egyidejűleg mindkét fülükben. A kísérlet arra mutatott rá, hogyan képes valaki az egyidejű hangok közül kiszűrni a számára fontosat, azaz mennyire erős az a képessége, amely egyaránt megkívánja a rövidtávú memóriát és azt, hogy az egyén képes legyen figyelmét gyorsan a megfelelő helyre irányítani.

Az elme- és memóriazavarban szenvedő alanyok szignifikánsan alacsonyabb teljesítményre voltak képesek, mint egészséges társaik - számolnak be a kísérleti eredményekről az Archives of Otolaryngology -- Head & Neck Surgery júliusi számában. A kutatók leírják, hogy a központi hallásfeldolgozási diszfunkciót befolyásolta az enyhe memóriazavar is, ezért javasolják ennek vizsgálatát hallásproblémákkal küszködő idős embereknél, hogy minél jobban és testreszabottabban lehessen gyógyítani náluk mind a hallási, mind pedig a kognitív problémákat.