ADATVÉDELEM, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

 

Betegszoba.hu - Orvosiszótár.hu 
egészségügyi közösségi portál 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A szolgáltatásról

A szolgáltatást az Orvosi Evidencia Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy felhasználói nevet, érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;
(c) az orvosok regisztrációjáért és a rendszerben történő módosításokért felelős személy kijelöléséért kizárólag az orvos maga felel, az Orvosi Evidencia Kft. nem ellenőrzi az egyes regisztrált személyek jogosultságait, vagy szakmai hátterét 
(d) az Orvosi Evidencia Kft.-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(e) az ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(f) hozzájárul ahhoz, hogy az Orvosi Evidencia Kft. kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
(g) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Orvosi Evidencia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más ember, vagy vállalat nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név, vagy egyéb adatok:

 • védjegyet sértenek,
 • más jogi személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,

Az Orvosi Evidencia Kft. nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az önéit is, az Orvosi Evidencia Kft. összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az betegszoba.hu rendszerébe integrálja, valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.
Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Orvosi Evidencia Kft. semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a betegszoba.hu-n.

Az Orvosi Evidencia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Regisztrációjával beleegyezik abba, hogy az oldalon végzett aktvitások - beleértve magát a regisztrációt, publikus kérdéseit, vásárlásainak részleteit is - a Betegszoba.hu főoldalán és a Betegszoba.hu -hoz kötődő közösségi oldalak klubjainak üzenőfalain - nyilvánosan megjelenjenek az Ön által választott felhasználónévhez kapcsolódóan. Kérjük, hogy célszerűen úgy válasszon felhasználónevet, hogy a felhasználónévből ne lehessen egyértelműen azonosítani Önt (tehát teljes nevet és e-mail címet NE adjon meg felhasználónévnek!)

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Orvosi Evidencia Kft. fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más regisztrált felhasználókat zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a betegszoba.hu portálon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A betegszoba.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. Az Orvosi Evidencia Kft., mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Orvosi Evidencia Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Orvosi Evidencia Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Orvosi Evidencia Kft. minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a betegszoba.hu rendszeréből.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

 • A betegszoba.hu szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a betegszoba.hu szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
 • A betegszoba.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • A betegszoba.hu szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el, vagy:
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a betegszoba.hu támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az Orvosi Evidencia Kft. azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az Orvosi Evidencia Kft. kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
 • cégadatok módosításának jogosultságát aláírási címpéldánnyal és meghatalmazással legitimálja
 • vagy azt, hogy küldje el az betegszoba.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
 • vagy személyazonosságát egyéb, a betegszoba.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése
A megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@betegszoba.hu címen.

Szavatosság kizárása

Az Orvosi Evidencia Kft. és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a betegszoba.hu szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Orvosi Evidencia Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A betegszoba.hu szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a betegszoba.hu szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a betegszoba.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Orvosi Evidencia Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az Orvosi Evidencia Kft.-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön betegszoba.hu szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az betegszoba.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

ADATVÉDELEM

1. Az adatkezelő neve:
Orvosi Evidencia Kft.

2. Az adatkezelő címe:
1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 7. em. 2.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
folyamatban

4. Elérhetőség: 
info@betegszoba.hu

5. Az adatkezelés megnevezése:
az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja:
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

7. A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, becenév és e-mail cím, (az adatokhoz a – e-mail cím kivételével – betegszoba összes felhasználója hozzáfér, a felhasználó által megadott e-mail címhez csak személyes ismerősei férnek hozzá).

B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok: pl. lakcím, telefonszám, kapcsolatok, referenciák és hozzászólások, (az egyes itt megadott adatokhoz a felhasználó döntésétől függően vagy csak személyes ismerősei vagy a betegszoba.hu összes felhasználója hozzáfér).

C. A betegszoba.hu megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A betegszoba.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (Az utolsó látogatás időpontjához az betegszoba összes felhasználója hozzáfér, a többi adathoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá).

8. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége.

B. A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

C. Az betegszoba.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a betegszoba.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

B. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

C. Az betegszoba.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében – az utolsó látogatás időpontjának kivételével – a látogatástól számított 7 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését az betegszoba.hu-n. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

10. A személyes adatok törlése:
A törlési igényt e-mailben az info@betegszoba.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

11. Személyre szabott reklámok:
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.B. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

12. Személyre szabott hírek:
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott híreket jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.B. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hírfelületeken is személyre szabott szöveges reklámok jelenjenek meg. A szöveges hirdetések kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

13. Adatfeldolgozó megnevezése:
Unique Press & Media Bt.

14. Adatfeldolgozó címe:
1077 Budapest, Rottenbiller u. 32.

15. Adatfeldolgozás megnevezése:
az info@betegszoba.hu címre érkező törlési igényeket hajtja végre

16. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén tároljuk.

17. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A betegszoba.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

18. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@betegszoba.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

19. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@betegszoba.hu e-mail címen.