Szépség, plasztika

Önzőbbek a szép emberek?


Az Economics and Human Biology című szaklapban megjelent friss kutatás szerint azok, akiket szimmetrikus arcberendezésük miatt a többség vonzóbbnak tart az átlagnál, általában sokkal önzőbbek, mint a többi, átlagos külsejű halandó.

A kísérletben résztvevő egyének választhattak, hogy galambok szeretnének-e lenni, akik együttműködnek másokkal és megosztják javaikat, vagy sólymok, akiknek inkább a nyereségszerzés számít. Az Edinburgh Egyetem szakemberei ezután minden résztvevő arcát kielemezték, és megállapították, hogy akiknek szimmetrikus arcuk volt, hajlamosabbak voltak a sólyom szerepében tetszelegni.

A csapat közel háromszáz 83 éves arcát is kielemezte, akik egy 1921-es felmérésben vettek részt, mely révén egész életük során nyomon követték őket. Tizenöt különböző jellegzetességet vettek számba a résztvevők arcán, többek között a szemek, az orr, a száj és a fülek elhelyezkedését. Kiderült, hogy az aszimmetrikus arcberendezéssel rendelkezők kevésbé voltak egészségesek és sanyarúbb gyerekkoruk is volt. A megfelelő táplálék hiánya, a betegségek, a cigarettafüst és a szennyezett levegő mind nyomot hagytak rajtuk, még akkor is, ha később jómódúakká váltak.

"Noha a szimmetrikus arccal rendelkező személyek többnyire egészségesebbek és vonzóbbak, ugyanakkor önzőbbek is, és kevésbé hajlamosak másokkal együttműködni, vagy másoktól segítséget kérni" - állapították meg a tanulmány szerzői.

Ian Deary professzor, az Edinburgh Egyetem pszichológia tanszékének munkatársa arról számolt be, hogy - amellett, hogy a gyerekkor is tükröződik az egyén arcvonásain - az arc szimmetriája arra is utal, hogy a szervezet ellenálló a környezeti hatásokkal szemben.

A kutatók most azt készülnek megvizsgálni, vajon az arc szimmetriájának mértékéből következtetni lehet-e arra is, hogy egy egyén mennyire van kitéve a különféle megbetegedések kockázatának.